Životopis

BIOGRAFSKE ČINJENICE

 • Datum rođenja: 11. 12. 1977.; Gradačac, BiH.
 • Od travnja 1992. godine živim u Zagrebu

OBRAZOVANJE

RADNO ISKUSTVO

 • Rujan 2017. – danas: izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu
 • Kolovoz 2011. – rujan 2017.: docent na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Svibanj 2010. – kolovoz 2011.: viši asistent na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Lipanj 2004. – svibanj 2010.: znanstveni novak na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Ožujak 2002 – lipanj 2004.: Voditelj odjela za istraživanja javnog mnijenja i primijenjena društvena istraživanja u agenciji Puls.
 • Lipanj 2000. – ožujak 2003.: Istraživač u agenciji Puls.

UPRAVLJAČKE ULOGE

 • Listopad 2017. – srpanj 2020.. prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Filozofski fakultet u Zagrebu
 • Lipanj 2015. – Listopad 2016.: Voditelj projekta “Usklađivanje studijskih programa iz društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada” koji se provodi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i financira iz Europskog socijalnog fonda
 • 2015. – : Član izdavačkog savjeta FF Pressa
 • Listopad 2014. – : Zamjenik Pročelnika Odsjeka za sociologiju
 • Travanj 2012. –  : Predstojnik Zavoda za sociologiju Odsjeka za sociologiju
 • 2010 – : ECTS koordinator Filozofskog fakulteta u Zagrebu

NAGRADE I PRIZNANJA

 • 2013. godina: Državna nagrada za znanost za 2012. godinu – Godišnja nagrada za znanost u području društvenih znanosti
 • 2000. godina: Nagrada Franjo Marković Filozofskog fakulteta za najbolje studente

OBRAZOVNI RAD

 • Nositelj izbornog kolegija Sociologija politike na diplomskom studiju sociologije
 • Nositelj obveznog kolegija Klasične sociološke teorije 2 na preddiplomskom studiju sociologije
 • Izvođač izbornog kolegija Sociologija migracija na preddiplomskom studiju sociologije

ZNANSTVENI RAD

 • U Veljači 2011. godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
 • U tijeku procedura izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika
 • Objavio tri znanstvene monografije u koautorstvima te jednu kao samostalni autor
 • Uredio jedan zbornik radova
 • Objavio ukupno 23 znanstvenih rada ili poglavlja u knjizi, od čega 10 radova koji se citiraju u CC/SCI referentnim bazama.
 • Objavio veći broj stručnih radova, studija i monografija
 • Izlagao radove na sedam međunarodnih i tri domaće konferencije/kongresa.
 • Detaljan uvid u popis znanstvenih radova na linku
 • Područja znanstvenog interesa:
  • Sociologija politike
  • Industrijski odnosi i ekonomska sociologija
  • Sociologija migracija
  • Metodologija društvenih istraživanja

STRUČNI RAD

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM I DRUGIM UDRUŽENJIMA