Životopis

BIOGRAFSKE ČINJENICE

 • Datum rođenja: 11. 12. 1977.; Gradačac, BiH.
 • Od travnja 1992. godine živim u Zagrebu

OBRAZOVANJE

RADNO ISKUSTVO

 • Kolovoz 2011. – : docent na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Svibanj 2010. – kolovoz 2011.: viši asistent na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Lipanj 2004. – svibanj 2010.: znanstveni novak na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Ožujak 2002 – lipanj 2004.: Voditelj odjela za istraživanja javnog mnijenja i primijenjena društvena istraživanja u agenciji Puls.
 • Lipanj 2000. – ožujak 2003.: Istraživač u agenciji Puls.

UPRAVLJAČKE ULOGE

NAGRADE I PRIZNANJA

 • 2013. godina: Državna nagrada za znanost za 2012. godinu – Godišnja nagrada za znanost u području društvenih znanosti
 • 2000. godina: Nagrada Franjo Marković Filozofskog fakulteta za najbolje studente

OBRAZOVNI RAD

 • Nositelj izbornog kolegija Sociologija politike na diplomskom studiju sociologije
 • Nositelj obveznog kolegija Klasične sociološke teorije 2 na preddiplomskom studiju sociologije
 • Izvođač izbornog kolegija Sociologija migracija na preddiplomskom studiju sociologije

ZNANSTVENI RAD

 • U Veljači 2011. godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
 • U tijeku procedura izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika
 • Objavio tri znanstvene monografije u koautorstvima te jednu kao samostalni autor
 • Uredio jedan zbornik radova
 • Objavio ukupno 23 znanstvenih rada ili poglavlja u knjizi, od čega 10 radova koji se citiraju u CC/SCI referentnim bazama.
 • Objavio veći broj stručnih radova, studija i monografija
 • Izlagao radove na sedam međunarodnih i tri domaće konferencije/kongresa.
 • Detaljan uvid u popis znanstvenih radova na linku
 • Područja znanstvenog interesa:
  • Sociologija politike
  • Industrijski odnosi i ekonomska sociologija
  • Sociologija migracija
  • Metodologija društvenih istraživanja

STRUČNI RAD

 • Gotovo 15 godina iskustva u provođenju ispitivanja javnog mnijenja, istraživanja tržišta te ostalih primijenjenih istraživanja.
  • Vanjski suradnik agencije Ipsos Puls (ranije Puls) za ispitivanja javnog mnijenja
  • Vodio istraživanja javnog mnijenja sve ključne političke aktere u Hrvatskoj
  • Proveo prve izlazne ankete u Hrvatskoj 2005. godine te od tada vodio ukupno izlazne ankete na ukupno sedam izbora od tada (predsjednički, lokalni i parlamentarni izbori)
  • Koncipirao i vodio veći broj istraživanja za potrebe pripreme i evaluacije javnih politika (reforma pravosuđa, zadovoljstvo korisnika katastra i gruntovnica, mirovinska reforma, zadovoljstvo zdravstvenim uslugama, suočavanje s prošlošću, zapošljavanje itd.)
  • Vodio projekte za međunarodne klijente kao što su Svjetska banka, UNHCR, UNDP, IRI, NDI itd.
  • Vodio istraživanja tržišta i reputacije za vodeće hrvatske kompanije
  • Savjetnik na više projekata za provedbu istraživanja financiranih iz EU fondova
 • Savjetnik za industrijske odnose

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM I DRUGIM UDRUŽENJIMA